Behandelvoorwaarden & Tarieven

image/svg+xml

De tarieven voor orthodontische behandelingen zijn vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit. Als u wilt, krijgt u een kostenopgave van de behandeling van uw orthodontist. 

 Orthodontist Tarieven voor dit jaar 
Drs H.J. DonkerTarieven Drs H.J. Donker 
Drs O. Kooren Tarieven Drs O. Kooren 
Dr. G.J.C. KramerTarieven Dr. G.J.C. Kramer 
  • Indien er sprake is van uitzonderlijke afwijkingen en/of omstandigheden, zijn de tarieven hoger. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige orthodontische afwijkingen (meer informatie).
  • Soms is dit ook het geval bij moeilijke behandelbaarheid als gevolg van vormen van autisme, geestelijk en/of lichamelijk handicap of andere afwijkingen. 

In veel van de bovengenoemde gevallen is er overigens wel sprake van volledige vergoeding. Dit na aanvraag en toewijzing van machtiging door verzekering.

  • Uw orthodontist brengt u op de hoogte van eventueel afwijkende tarieven. 
  • Voor actuele en meer informatie omtrent vergoedingen per verzekeraar verwijzen wij u naar www.orthodontist.nl

  •  In onze praktijk worden de volgende behandelvoorwaarden en -regelingen gehanteerd: 

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden van medewerking